W dniu 30 października rozpoczęliśmy nowy cykl spotkań "SEANS SENIORA " w Kinie SOKÓŁ. Pierwszym filmem zaprezentowanym w jego ramach był dokument o znanej i lubianej aktorce Annie Przybylskiej. Dokument zbudowano na kanwie wspomnień rodziny, najbliższych przyjaciół...