Zespół

Barbara Maj
Barbara Maj
Dyrektor
b.maj@sok.org.pl
Agnieszka Kozakiewicz
Wicedyrektor
a.kozakiewicz@sok.org.pl
Jolanta Tomaszycka
Główny księgowy
j.tomaszycka@sok.org.pl.pl

Dział artystyczny

Sylwia Nowakowska
Kierownik działu artystycznego
s.nowakowska@sok.org.pl
Robert Czerski
Robert Czerski
Realizator dźwięku
r.czerski@sok.org.pl
Adam Smólski
Adam Smólski
Instruktor plastyki
a.smolski@sok.org.pl
Michał Gieniusz
Akustyk
m.gieniusz@sok.org.pl

Dział administracyjny

Edyta Oszer
Edyta Oszer
Kierownik działu administracyjnego
e.oszer@sok.org.pl
Jarosław Cilulko
Jarosław Cilulko
Woźny – konserwator
j.cilulko@sok.org.pl
Anna Martens
Anna Martens
Pracownik administracyjny
a.martens@sok.org.pl
Danuta Sarosiek
Danuta Sarosiek
Pracownik administracyjny
d.sarosiek@sok.org.pl

Kino Sokół

Marzanna Plichta
Kierownik kina
marzanna.plichta@kinosokolka.pl
Tadeusz Sarosiek
Operator kinowy
tadeusz.sarosiek@kinosokolka.pl
Agnieszka Dobreńko
Pracownik obsługi kina
agnieszka.dobrenko@kinosokolka.pl
Rafał Kirpsza
Operator kinowy
tadeusz.sarosiek@kinosokolka.pl
Magdalena Żukiewicz
Magdalena Żukiewicz
Pracownik obsługi kina
magdalena.zukiewicz@kinosokolka.pl

Muzeum Ziemi Sokólskiej

Edyta Wiśniewska
Edyta Wiśniewska
Kierownik muzeum
poczta@muzeumziemisokolskiej.pl;
edyta.wisniewska
@muzeumziemisokolskiej.pl

Dział promocji

Aneta Tumiel
Kierownik działu promocji
a.tumiel@sok.org.pl
Wojciech Panow
Fotograf
w.panow@sok.org.pl

Wiejski Klub Kultury w Starej Kamionce

Lilia Żółtko
Lilia Żółtko
Kierownik – instruktor
lilia.zoltko@wkkstarakamionka.pll
Dorota Panasiuk
Dorota Panasiuk
Instruktor
dorota.panasiuk@ wkkstarakamionka.p

Skip to content