Kontakt

 

Sokólski Ośrodek Kultury

ul. Grodzieńska 1
16 -100 Sokółka

NIP: 545 11 08 558
REGON: 000 284 612

Bank Pekao S.A.:
58 1240 5211 1111 0010 8713 3355

Adres do korespondencji:
ul. Piłsudskiego 1, 16 -100 Sokółka

Telefon:
tel. +48 85 711 24 35

numery wewnętrzne:
21 – Dyrektor
22 – Główna księgowa
23 – Dział metodyki

24 – Dział administracji

25 – Pracownia graficzna

26 – Pracownia ceramiczna

27 – Realizator dźwięku 

Email:
poczta@sok.org.pl

Facebook:
@sokolskiosrodekkultury

Skip to content