O nas

Sokólski Ośrodek Kultury jest placówką wychowania pozaszkolnego. Naszą rolą jest przede wszystkim zaspokajanie potrzeb kulturalnych lokalnej społeczności przez tworzenie różnorodnej oferty zachęcającej do kontaktu ze sztuką oraz jej aktywnego współtworzenia. Dysponując nowoczesną infrastrukturą, innowacyjnymi rozwiązaniami i świetnie przygotowaną kadrą, prowadzimy zróżnicowaną działalność animacyjną i edukacyjną ukierunkowaną na rozwijanie kreatywności mieszkańców Sokółki i regionu.

Sokólski Ośrodek Kultury jest miejscem wielu interesujących wydarzeń i przedsięwzięć, jak również organizatorem wielu imprez cyklicznych o zasięgu miejskim, gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

Placówka kładzie nacisk na rozwój interdyscypinarnego charakteru oferty, łącząc w ramach swojej działalności przedsięwzięcia edukacyjne i artystyczne, takie jak koncerty, wystawy, pokazy, promocje, warsztaty, kursy oraz zajęcia. Zatrudnieni instruktorzy oraz wielobiegunowa współpraca ze specjalistami różnych dziedzin tworzą dobrą przestrzeń do realizacji projektów w dziedzinie plastyki, muzyki, filmu, teatru i tradycji.

Ważnym elementem naszej działalności jest edukacja oraz rozwój artystyczny dzieci i młodzieży, która nie tylko się kształci, ale także przygotowuje się do odbioru sztuki i rozbudza swoje potrzeby kreacyjne.

Działania podporządkowane są takiej wizji kultury, w której stanie się ona narzędziem do rozwoju, jednoczenia ludzi i przeciwdziałania wykluczeniu.

Placówki Sokólskiego Ośrodka Kultury:

Skip to content