Robotyka

Zapraszamy na zajęcia uczące uważności, kreatywności i dające duże możliwości w przyszłości! Robotyka jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy na styku mechaniki, automatyki, elektroniki, sensoryki, cybernetyki oraz informatyki. Domeną robotyki są również rozważania nad sztuczną inteligencją – w niektórych środowiskach robotyka jest wręcz z nią utożsamiana.

Skip to content