Młodzieżowa grupa plastyczna

Warsztaty plastyczne dla młodzieży w wieku 13 – 16 lat obejmują szkice i projekty rysunkowo-graficzne, plastyczne ćwiczenia tematyczne, rozwój wyobraźni i umiejętności manualnych, zapoznanie z ciekawymi technikami grafiki (linoryt, tektoryt, sucha igła, kolaż). Instruktorem prowadzącym jest Adam Smólski.

Skip to content