W Domu Kultury w Czarnej Białostockiej w czasie wakacji w dniach 27.07 oraz 28.07zaplanowano warsztaty dla osób chcących dowiedzieć się o szlachetnych technikachfotografii.Proponowane warsztaty mają na celu zachowanie, utrzymywanie oraz pozyskiwanieumiejętności i...