Sokólski Ośrodek Kultury zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) oraz uczniów szkół podstawowych do udziału w cyklicznym Przeglądzie Amatorskiej Twórczości „PIKtoGRAmy” 2023. Przegląd będzie realizowany w dwóch obszarach - recytatorskim (Mistrzowie Recytacji)...