26 października o godz. 16.30 zapraszamy do Muzeum Ziemi Sokólskiej na warsztaty wypieku chleba, które poprowadzą Łukasz Radziszewski oraz Ewa Tatar - jest to element większego projektu, o którym jego Twórcy tak piszą:"Zaczyn jest pierwszym etapem Muzeum Sąsiedzkiego...