Zapraszamy 9 lipca (piątek) o godz. 17:00 na zajęcia tkackie dla dorosłych do Muzeum Ziemi Sokólskiej SOK poświęcone tematowi gobelinu. Naszą inspiracją będzie towarzyszący nam lub wymarzony krajobraz łąki kwietnej.