Od 4 maja 2021 r. zapraszamy do siedziby Sokólskiego Ośrodka Kultury na ul. Piłsudskiego 1 (kamienica Tyzenhauza),  na wystawę czasową ze zbiorów Muzeum Wojska w Białymstoku pt. „Konstytucja 3-go Maja 1791″. Serdecznie zapraszamy, szczególnie szkoły podstawowe do...