Opis dostępności stron internetowych i dostępności architektonicznej budynków Sokólskiego Ośrodka Kultury dla osób z niepełnosprawnościami.